“Bài ca nhỏ cho Đồng Tâm”, sáng tác mới của nhạc sỹ Đức Tiến

Một sáng tác mới nhất viết cho người dân Đồng Tâm, của Nhạc sỹ Đức Tiến, do chính ông trình bày. "Tôi nghe thế kỷ tàn phai, khi quê hương đang thời bình..." Người đã khuất thành bất tử, kẻ vẫn còn thở thật ra là hiện thân của quỷ ma dưới địa ngục!
Một sáng tác mới nhất viết cho người dân Đồng Tâm, của nhạc sỹ Đức Tiến, do chính ông trình bày.

"Tôi nghe thế kỷ tàn phai, khi quê hương đang thời bình..."Người đã khuất hồn mãi bất tử, kẻ vẫn còn thở thật ra là hiện thân của quỷ ma dưới địa ngục nơi trần gian!

Tin liên quan:
✔️ Có phải do mình bị bệnh nghề nghiệp không?
✔️ Nghiệp báo và giải nghiệp: trường hợp nhà Trần
✔️ Tâm thức nô lệ
✔️ Một quan điểm là quan điểm chung của ai còn nghĩ mình là con người!
✔️ “Người khôn ngoan và thiện lương không ai dùng cái bô để đựng cơm bao giờ!”
✔️ Cuộc chiến truyền thông đã bắt đầu, hãy cố gắng bình tĩnh để bảo vệ phẩm giá người yếu thế...
✔️ Chia tay
✔️ Phơi bày những dối trá của chính quyền trong vụ Đồng Tâm
✔️ Khủng hoảng Đồng Tâm
✔️ Đất & người
✔️ Bán mạng cho chế độ để được gì?


Về đầu trang