“Bùa mình vẽ mình đeo” hay “Liên minh ma quỷ”

Họ bắt đầu tổ chức đào tạo một cách qui mô đội ngũ sư quốc doanh, bỏ tiền ra xây dựng chùa, khuyến khích dân chúng đi chùa. Để người dân tin, họ cũng có mặt thường xuyên ở chùa chiền. Nhiều người trong bọn họ còn bắt đầu tin tưởng vào sự huyền nhiệm của phép màu và quyền lực của những đấng linh thiêng. Không tin sao được, khi không có nơi đâu trên trái đất này, những người ngu ngốc, cực đoan và thiếu nhân tính như họ lại có thể đứng vào vị trí nguyên thủ quốc gia, nắm quyền lực sinh sát người ta trong tay, sở hữu được những khối tài sản không lồ cũng do những quyền lực đó mang lại. Chính họ cũng không thể tin nổi vì sao họ có được sự “đối đời” như vậy. Càng tin, họ càng trở nên ngoan đạo. Đó là điều lợi cả mọi đàng, vì người dân nhìn vào đó, nghĩ rằng họ là những con người đạo đức, có tâm. Còn họ thì họ tin rằng đi chùa, cúng kiếng sẽ mang lại càng nhiều hơn của cải và quyền lực. Sự hối lộ không chỉ trong quan hệ người dân với quan chức, mà còn có ở giữa quan chức và thế giới tâm linh, do chính họ dựng lên. Một cách nôm na, người ta gọi đó là: “Bùa mình vẽ mình đeo!” Source: fb.com/thuyman.tran.54/posts/743768935961214
500 tăng ni, Phật tử làm lễ cầu siêu cho ông Trần Đại Quang tại Việt Nam Quốc Tự
Thời ấy lâu rồi, ngay cả trong thời gian còn ấp ủ giấc mộng “giải phóng” miền Nam, cộng sản đã lợi dụng đạo Phật để lôi kéo người dân đi theo. Khi tràn vô miền Nam, phản ứng đầu tiên của họ đối với tôn giáo là đập phá đền miếu, đốt trụi chùa chiền, nhà thờ, tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng của người dân. Nhưng chẳng bao lâu sau, nhận ra đó là cách hữu hiệu để nắm bắt, lèo lái đời sống tình thần cùng với hoạt động của người dân, họ bắt đầu dùng tôn giáo như một thứ công cụ để theo dõi, giám sát dân. Trong tất cả các tôn giáo ở Việt Nam, triết lý sống nhún nhường và kháng cự theo khuynh hướng tiêu cực của đạo Phật đã khiến cho đa số người Việt theo đạo này càng dễ dàng trở thành nạn nhân của chính sách ngu dân của cộng sản hơn bất cứ người theo tôn giáo nào khác.

500 tăng ni, Phật tử làm lễ cầu siêu cho ông Trần Đại Quang tại Việt Nam Quốc Tự
➥ 500 tăng ni, Phật tử làm lễ cầu siêu cho Quang tại Việt Nam Quốc Tự

500 tăng ni, Phật tử làm lễ cầu siêu cho ông Trần Đại Quang tại Việt Nam Quốc Tự

500 tăng ni, Phật tử làm lễ cầu siêu cho ông Trần Đại Quang tại Việt Nam Quốc Tự
Cầu siêu tưởng niệm Quang ở quê nhà.

Họ bắt đầu tổ chức đào tạo một cách qui mô đội ngũ sư quốc doanh, bỏ tiền ra xây dựng chùa, khuyến khích dân chúng đi chùa. Để người dân tin, họ cũng có mặt thường xuyên ở chùa chiền. Nhiều người trong bọn họ còn bắt đầu tin tưởng vào sự huyền nhiệm của phép màu và quyền lực của những đấng linh thiêng. Không tin sao được, khi không có nơi đâu trên trái đất này, những người ngu ngốc, cực đoan và thiếu nhân tính như họ lại có thể đứng vào vị trí nguyên thủ quốc gia, nắm quyền lực sinh sát người ta trong tay, sở hữu được những khối tài sản không lồ cũng do những quyền lực đó mang lại. Chính họ cũng không thể tin nổi vì sao họ có được sự “đối đời” như vậy. Càng tin, họ càng trở nên ngoan đạo. Đó là điều lợi cả mọi đàng, vì người dân nhìn vào đó, nghĩ rằng họ là những con người đạo đức, có tâm. Còn họ thì họ tin rằng đi chùa, cúng kiếng sẽ mang lại càng nhiều hơn của cải và quyền lực. Sự hối lộ không chỉ trong quan hệ người dân với quan chức, mà còn có ở giữa quan chức và thế giới tâm linh, do chính họ dựng lên. Một cách nôm na, người ta gọi đó là: “Bùa mình vẽ mình đeo!”

Và thế là cái Liên Minh Ma Quỷ ngày càng thắt chặt thâm tình với nhau. Bọn sư thầy quốc doanh vừa lừa lọc người dân, vừa là chốn tâm linh để quan chức công sản dựa vào. Viết đến đây, tôi nhớ lại nụ cười tủm tỉm của người bạn khi anh ta bảo rằng: “Có lẽ chỉ có hai người trên toàn cõi Việt Nam biết được ai là cha mẹ thật của Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng! Đó là hai ông thầy trụ trì của chùa Vĩnh Nghiêm (Sài Gòn) và một ngôi chùa nữa ở ngoài Bắc tôi quên tên, nơi hai tay này ký tự tên tuổi cha mẹ mình. Buôn thần bán thánh như tụi đó, tôi vẫn tin là chúng không dám dối trá với thần linh!”

Nhìn tấm hình cả đám sư thầy mấy trăm tên đi cầu siêu cho một tên tay dính đầy máu dân, càng thấy rõ hơn bộ mặt của cái Liên Minh Ma Quỷ đó!

Thuỵ Mân
Về đầu trang