Làm sao để nhận biết Thiên Chúa?

TIN BÀI KHÁC

Bạn có thể nhận biết Thiên Chúa qua dung nhan của Người sao? Nhìn qua hình thức bên ngoài, và bằng một thứ tri thức thường nghiệm, bạn sẽ không bao giờ nhận ra được Thiên Chúa giữa vô vàn ác quỷ giả dạng Người. Cần phải dọn lòng, để có thể nhận biết Thiên Chúa trong tinh thần toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ của Người. "Thiên Chúa là sự thật, là ánh sáng, là tình yêu, là sự sống..." Chỉ khi hướng lòng mình vào cái chân, cái thiện, cái mỹ bạn mới đủ "hiền minh" để nhận biết Thiên Chúa... Khi bạn chiến đấu cho sự thật, cho sự sống, cho tình yêu và cho lẽ phải, có nghĩa là bạn đang chiến đấu bên cạnh Thiên Chúa! Source: fb.com/photo.php?fbid=2329147030486365&set=p.2329147030486365&type=3&theater

Bạn có thể nhận biết Thiên Chúa qua dung nhan của Người sao? Nhìn qua hình thức bên ngoài, và bằng một thứ tri thức thường nghiệm, bạn sẽ không bao giờ nhận ra được Thiên Chúa giữa vô vàn ác quỷ giả dạng Người. Cần phải dọn lòng, để có thể nhận biết Thiên Chúa trong tinh thần toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ của Người. "Thiên Chúa là sự thật, là ánh sáng, là tình yêu, là sự sống...!" Chỉ khi hướng lòng mình vào cái chân, cái thiện, cái mỹ bạn mới đủ "hiền minh" để nhận biết Thiên Chúa...! Khi bạn chiến đấu cho sự thật, cho sự sống, cho tình yêu và cho lẽ phải, có nghĩa là bạn đang chiến đấu bên cạnh Thiên Chúa...!

Bức tranh "Christ and Anti-Christ" (Đức Kitô và Tên Phản Kitô) vẽ năm 1999 của họa sĩ người Nga Ilya Glazunov (sinh năm 1930) đã chuyển tải thông điệp đó.

Xin lưu ý, đây là một bức tranh thuộc dòng Tượng trưng. Tất cả các yếu tố cấu thành tranh, đều có ý nghĩa tượng trưng. Để "đánh thức giác quan", sự suy lý cũng như sự tự tìm hiểu của mọi người, tôi sẽ không giải thích. Tôi chỉ xin ghi chú cái hơi khó: Số 666 là số tượng trưng cho Satan.

LIÊN QUAN:
✔️ Tranh Icon Chúa Thánh Thần hiện xuống
✔️ Bức họa cổ xưa nhất mô tả Thánh Tâm
✔️ Đức Mẹ Đồng Trinh và Chúa Hài Đồng của “Nước Việt điêu linh”...
✔️ 5 biểu tượng cổ xưa chỉ mầu nhiệm Tam Vị Nhất Thể (Một Chúa Ba Ngôi)
✔️ 8 biểu tượng chỉ Chúa Thánh Thần được dùng trong Kinh thánh và nghệ thuật
✔️ Mầu nhiệm Ba Ngôi
✔️ “Thánh Phaolô trên đường Damascus” — tuyệt tác vượt tầm thời đại của Caravaggio
✔️ Thánh tượng nổi tiếng nhất, nhưng cũng bị hiểu sai nhiều nhất...
✔️ Bức “Bữa tối cuối cùng” của Leonardo xếp thứ hai, trong danh sách các bức họa nổi tiếng nhất thế giới
✔️ ĐTC Phanxicô giải thích ý nghĩa tượng trưng của các nhân vật, hình tượng nơi hang đá Giáng sinh

Nguyễn Hưng
Bài về chủ đề Mới mẻ-Thời đại:

Về đầu trang