Chưa tu và tu rồi

Khi chưa tu, ta thường nghĩ rằng biết níu giữ là khôn ngoan. Nhưng khi tu rồi, ta mới nhận ra rằng biết buông bỏ mới là trí tuệ. / Khi chưa tu, ta thường nghĩ rằng người giàu có là người lấy về rất nhiều. Nhưng khi tu rồi, ta mới biết rằng người giàu có là người cho đi rất lớn. / Khi chưa tu, ta thường nghĩ rằng mạnh mẽ là vượt qua người khác. Nhưng khi tu rồi, ta mới biết rằng mạnh mẽ là vượt qua chính mình. Source: fb.com/permalink.php?story_fbid=2710134169047841&id=754046681323276 Chưa tu và tu rồi
Chưa tu và tu rồi

1. Khi chưa tu, ta thường nghĩ rằng biết níu giữ là khôn ngoan. Nhưng khi tu rồi, ta mới nhận ra rằng biết buông bỏ mới là trí tuệ.

2. Khi chưa tu, ta thường nghĩ rằng người giàu có là người lấy về rất nhiều. Nhưng khi tu rồi, ta mới biết rằng người giàu có là người cho đi rất lớn.

3. Khi chưa tu, ta thường nghĩ rằng mạnh mẽ là vượt qua người khác. Nhưng khi tu rồi, ta mới biết rằng mạnh mẽ là vượt qua chính mình.

4. Khi chưa tu, ta thường nghĩ rằng kẻ nói nhiều là kẻ thông minh. Nhưng khi tu rồi, ta mới biết rằng người biết lắng nghe mới là người thông thái.

5. Khi chưa tu, ta thường nghĩ rằng nếu ta thắng phải có hơn người thua. Nhưng khi tu rồi, ta mới biết rằng đến nơi là mọi người cùng thắng.

6. Khi chưa tu, ta thường muốn sống thật lâu. Nhưng khi tu rồi, ta muốn sống sao cho có ý nghĩa với cuộc đời.

7. Khi chưa tu, ta thường muốn người khác chấp nhận mình. Nhưng khi tu rồi, ta nhận ra rằng chỉ cần mình chấp nhận mình là đủ.

8. Khi chưa tu, ta mong muốn thay đổi cả thế giới. Nhưng khi tu rồi, ta mong muốn thay đổi chỉ bản thân mình mà thôi.

9. Khi chưa tu, ta thường nghĩ rằng khi trưởng thành, ta sẽ không còn bị tổn thương. Nhưng khi tu rồi, ta mới biết rằng, trưởng thành là biết điều chỉnh tiếng khóc về chế độ im lặng.

10. Và khi chưa tu, ta thường nghĩ rằng có tiền sẽ có tình yêu, có vật chất người ta sẽ quý. Nhưng khi tu rồi, ta mới biết rằng: Khi lương thiện bạn sẽ có mọi trái tim.


Tin liên quan:
✔️ Khác biệt của biết nhục!
✔️ Chưa tu và tu rồi
✔️ Xót lòng, chột dạ với thành ngữ thời hiện đại của một cụ bà
✔️ Đức hồng y FX. Nguyễn Văn Thuận: 10 căn bệnh làm băng hoại người Công giáo

Theo Tu viện Chơn Như
Bài về chủ đề Nhân tâm-Lý tưởng:
Về đầu trang