Võ sư Đoàn Bảo Châu gọi điện thoại cho cô Dương Thị Tân để xác minh lại việc Nguyễn Sin đánh đập cô, và doạ giết từng người trong gia đình cô

Tin liên quan:
✔️ 9 điều đáng sợ trong câu chuyện hiệp sĩ
✔️ Hiệp sĩ đường phố, anh hùng hay nạn nhân của xã hội?
💥 Ố kìa, “hiệp sĩ”!
✔️ Bàn tay tuyên giáo
✔️ Cộng sinh - sinh ra từ cộng
✔️ Nơi tôi đang sống...
✔️ Phỏng vấn người cùng quê Trần Đại Quang, bị cướp đất, bị bắt bỏ tù 11 năm, bị "hành hạ dã man hơn tù Côn Đảo"...💥 Cô Dương Thị Tân nói về hành vi của đám sai nha đê hèn do CS dắt mũi điên cuồng đàn áp người yêu nước:

Tin liên quan:
✔️ 9 điều đáng sợ trong câu chuyện hiệp sĩ
✔️ Hiệp sĩ đường phố, anh hùng hay nạn nhân của xã hội?
💥 Ố kìa, “hiệp sĩ”!
✔️ Bàn tay tuyên giáo
✔️ Cộng sinh - sinh ra từ cộng
✔️ Nơi tôi đang sống...
✔️ Phỏng vấn người cùng quê Trần Đại Quang, bị cướp đất, bị bắt bỏ tù 11 năm, bị "hành hạ dã man hơn tù Côn Đảo"...

Về đầu trang