Hiệp sĩ đường phố, anh hùng hay nạn nhân của xã hội?

Bàn tròn Thứ Năm trò chuyện với 'Hiệp sĩ' Nguyễn Trọng Nghĩa và Đội Săn Bắt Cướp Tân Bình, luật sư Lê Công Định và nhà văn Đoàn Bảo Châu.

Tin liên quan:
✔️ Võ sư Đoàn Bảo Châu gọi điện thoại cho cô Dương Thị Tân để xác minh lại việc Nguyễn Sin đánh đập cô, và doạ giết từng người trong gia đình cô
✔️ Ố kìa, “hiệp sĩ”!
✔️ Cộng sinh - sinh ra từ cộng
✔️ Nơi tôi đang sống...
Về đầu trang