Chó sủa ma!

TIN BÀI KHÁC

Dân gian có câu: “Nói như chó sủa ma”. Câu này có nghĩa là gì? Nghĩa là, con chó đó sủa bậy. Bởi vì, ma, chỉ là một khái niệm, phi vật thể, nó không có hình dạng, màu sắc, hương vị cụ thể… Con chó nó không nhìn thấy, không nghe động, không đánh mùi… mà nó sủa. Chứng tỏ nó sủa vu vơ, sủa càn, sủa đại, sủa không căn cứ… Sủa để chứng tỏ mình là chó biết sủa, thế thôi! Nhiều quan chức Việt Nam ngày nay cũng nói như chó sủa ma vậy đó! Họ nói lấy được, nói viễn vông, tào lao, tam đế… Họ nói, nào là: kinh tế Việt Nam đến năm 2029 sẽ vượt Singapore; nào là xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng hóa rồng vào năm 2045… Chó sủa ma!
Chó sủa ma!
Dự báo thì ngon lành, nhưng gặp phải dư luận mỉa mai, bất bình!

Dân gian có câu: “Nói như chó sủa ma”. Câu này có nghĩa là gì? Nghĩa là, con chó đó sủa bậy. Bởi vì, ma, chỉ là một khái niệm, phi vật thể, nó không có hình dạng, màu sắc, hương vị cụ thể… Con chó nó không nhìn thấy, không nghe động, không đánh mùi… mà nó sủa. Chứng tỏ nó sủa vu vơ, sủa càn, sủa đại, sủa không căn cứ… Sủa để chứng tỏ mình là chó biết sủa, thế thôi!

Nhiều quan chức Việt Nam ngày nay cũng nói như chó sủa ma vậy đó! Họ nói lấy được, nói viễn vông, tào lao, tam đế… Họ nói, nào là: kinh tế Việt Nam đến năm 2029 sẽ vượt Singapore; nào là xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng hóa rồng vào năm 2045…

Họ căn cứ vào đâu để khẳng định 10 năm tới kinh tế Việt Nam sẽ vượt qua Singapore? Họ nhắm vào điểm mạnh nào để khẳng định 45 năm tới Việt Nam sẽ hùng mạnh thành hổ, thành rồng? Muốn biết tương lai như thế nào, tất nhiên ta phải bắt nguồn từ hiện tại. Mà hiện tại của chúng ta thì Sao?

- Tiến sĩ Lưu Bích Hồ: Chúng ta đang sống trên núi nợ.

- ĐBQH Nguyễn Đức Kiên: Không còn đất để bán, ngân sách sẽ âm nguồn thu.

- ĐBQH Hoàng Quang Hàm: Từ năm 2019-2021 Việt Nam phải đi vay để trả nợ mỗi tháng từ 20.000>40.000 tỷ đồng.

Vậy đấy! Một đất nước mà làm không đủ ăn, muốn đủ sống thì dựa vào bán đất, đến khi hết đất thì đói, mà đòi vượt mặt người ta?

Một đất nước mà phải đi vay nợ để trả nợ? Chứng tỏ đợt vay trước đầu tư không hiệu quả, nên bây giờ phải vay đợt 2 để trả đợt 1, rồi lại vay đợt 3 để trả đợt 2… cứ vay trả, trả vay riết như thế thì làm sao hóa rồng?

Một đất nước mà nhà nước cứ dòm ngó vào tài sản dành dụm của nhân dân, luôn tìm cách “huy động” vàng và ngoại tệ của dân về tay mình, thì nhà nước đó có được gọi là hùng mạnh?

Nhà vật lý lý thuyết nước Đức — Albert Einstein từng nói: “Thật là ngu xuẩn cứ làm đi làm lại cách cũ mà đòi hỏi kết quả mới”.

Thật vậy, với thể chế một đảng độc tài lãnh đạo toàn diện như xưa nay thì Việt Nam sẽ không có kết quả nào khác, ngoài nợ nần và mất dần lãnh thổ. Nếu cứ chọn con đường tiến lên CNXH mà nói sẽ vượt qua Singapore để thành hổ, thành rồng… thì cách nói này cũng giống như chó sủa ma vậy. Đúng không?

Ngô Trường An
Bài về chủ đề Giả dối-Ảo tưởng:

Về đầu trang