Luật An ninh mạng: Góc độ pháp lý và công nghệ - Yêu Chúa

Nóng

Luật An ninh mạng: Góc độ pháp lý và công nghệ

Luật sư Hoàng Ngọc Giao, Luật sư Ngô Anh Tuấn, Tiến sỹ Nguyễn Quang A và nhà báo Đồng Chuông Tử bình luận về về Luật An ninh mạng mà Quốc Hội Việt Nam vừa thông qua, dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.