Thánh lễ online (Gx. Ba Chuông): Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm B. (Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, op.)

Nghe giảng (Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, op.)

Các suy niệm khác cho đoạn Tin Mừng này (Ga 20,19-23):
✔️ Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 20/05/2018 dành cho những người không thể đến nhà thờ
✔️ "Lãnh nhận Chúa Thánh Thần để có đức tin" - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op
✔️ Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 20/05/2018
✔️ Thánh Lễ Chúa Nhật, Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm B, 20/05/2018
✔️ Đừng sợ hãi - Bài giảng của đức cha Micae Hoàng Đức Oanh tại Thủ Thiêm (20/05/2018)
✔️ Thánh Thần đến, phá tan mọi rào cản, ngục tù - Lm. Giuse Lê Quang Uy, CSSR.
Về đầu trang