Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 20/05/2018


Các suy niệm khác cho đoạn Tin Mừng này (Ga 20,19-23):
✔️ Thánh lễ online (Gx. Ba Chuông): Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm B. (Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, op.)
✔️ Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 20/05/2018 dành cho những người không thể đến nhà thờ
✔️ "Lãnh nhận Chúa Thánh Thần để có đức tin" - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op
✔️ Thánh Lễ Chúa Nhật, Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm B, 20/05/2018
✔️ Đừng sợ hãi - Bài giảng của đức cha Micae Hoàng Đức Oanh tại Thủ Thiêm (20/05/2018)
✔️ Thánh Thần, Đấng gần gũi, trìu mến thiết tha,... nhưng bị lãng quên! - Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam, op.
✔️ Thánh Thần đến, phá tan mọi rào cản, ngục tù - Lm. Giuse Lê Quang Uy, CSSR.
Về đầu trang