Phút cầu nguyện: Thứ Sáu 18/05/2018


Các suy niệm khác cho đoạn Tin Mừng này (Ga 21,15-19):
✔️ 18.05: Chúa trao quyền chủ chăn
✔️ Lãnh đạo bằng tình nghĩa - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op.
✔️ Suy niệm Lời Chúa: Thứ Sáu 18/05/2018
✔️ Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 18/05/2018: Người mục tử không phí giờ vào những việc không đâu
Về đầu trang