Luật sư - trận đánh từ bên trong


Tin liên quan:
✔️ Nghề thầy cãi ở Việt Nam
✔️ Thông báo của luật sư Võ An Đôn
✔️ Nhận diện luật sư nằm vùng
✔️ Luật sư Võ An Đôn khiếu nại việc bị khai trừ
✔️ Luật Sư Võ An Đôn bị tước giấy phép hành nghề
✔️ CSVN chơi đòn bẩn với luật sư Võ An Đôn trước phiên toà Mẹ Nấm
✔️ Dự luật an ninh mạng - Bước ngắn nhất đưa Việt Nam tách biệt thế giới văn minh
✔️ Sự ấm ức của những người không thể lên tiếng


Nhân việc luật sư đoàn của Ls Võ An Đôn quyết định giữ nguyên quyết định kỷ luật khai trừ Ls Đôn ra khỏi luật sư đoàn, tôi thấy các luật sư (chân chính) tại Việt Nam giờ đây đang bước vào một trận đánh của lương tri và cực kỳ nguy hiểm.

Luật là một lãnh vực rất mới tại Việt Nam. Từ trước đến nay chủ nghĩa cộng sản không hề có luật, vì luật được xem công cụ của giai cấp thống trị. Nhưng thời thế thay đổi bắt buộc chế độ tại Việt Nam phải chọn con đường tư bản chủ nghĩa, cho nên bắt buộc cũng phải có luật. Luật trở thành một thứ miễn cưỡng có hại cho chế độ nhiều hơn có lợi.

Do đó luật sư đoàn phải được xem là một công cụ của đảng để kiểm soát của đảng và trừng phạt những luật sư từ chối trở thành vật trang sức của nền tư pháp giả dối ở Việt Nam.

Nếu các luật sư Việt Nam cứ nhìn ra nước ngoài, và tự xem họ cũng là luật sư hiên ngang như các đồng nghiệp của họ ở các nước khác, thì các luật sư đó phải coi chừng. Vì thiên chức của luật sư Việt Nam trên hết là phải bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ và phải biết sử dụng luật làm thế nào để vô hiệu hóa mọi kẻ thù của đảng, dập tắt mọi phản kháng và nhiệm vụ chính trị phải được coi là quan trọng hơn vấn đề chuyên môn pháp lý.

Nếu một luật sư ở Việt Nam không biết vận dụng luật lệ hiện tại để bảo vệ đảng và bảo vệ chế độ, thì thử hỏi luật sư như thế có giá trị gì.

Thêm nữa sự sống của luật sư Việt Nam nó đã định trước giờ chết. Vì khi tiến lên xã hội chủ nghĩa, không ai cần đến luật và vì thế tất cả luật sư sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn để đảng cai trị bằng nghị quyết.

Nhưng tôi biết chắc rằng có rất nhiều luật sư Việt Nam có khát vọng được trở thành những luật sư chân chính, tìm mọi cách để hành nghề độc lập, bảo vệ thân chủ, thoát khỏi bàn tay lông lá chi phối của đoàn luật sư và đảng.

Và đó là một công việc nguy hiểm. Con đường từ một luật sư trở thành chính trị gia chuyên nghiệp không xa. Cho nên những luật sư Việt Nam đang đối diện với những trận đánh không cân sức với các đoàn luật sư và hệ thống an ninh chính trị của đảng.

Lê Minh Đức
Tin liên quan:
✔️ Nghề thầy cãi ở Việt Nam
✔️ Thông báo của luật sư Võ An Đôn
✔️ Nhận diện luật sư nằm vùng
✔️ Luật sư Võ An Đôn khiếu nại việc bị khai trừ
✔️ Luật Sư Võ An Đôn bị tước giấy phép hành nghề
✔️ CSVN chơi đòn bẩn với luật sư Võ An Đôn trước phiên toà Mẹ Nấm
✔️ Dự luật an ninh mạng - Bước ngắn nhất đưa Việt Nam tách biệt thế giới văn minh
✔️ Sự ấm ức của những người không thể lên tiếng
Về đầu trang