Hiệp sĩ đường phố là ai mà thực thi công lực?


Tin liên quan:
✔️ Thời kỳ gì đây?
✔️ Tia sáng và những Vân Tiên đã mất
✔️ Cộng sinh - sinh ra từ cộng
✔️ Bàn tay tuyên giáo
✔️ Hiệp sĩ
✔️ Không tìm cách chặn từ nguồn cơn, có bao nhiêu hội hiệp sĩ cũng không đủ…
✔️ Đến bao giờ mới hết thảm cảnh chết người?
✔️ Hiệp sỹ, anh là ai? Công an, anh là ai?
✔️ Xã hội pháp quyền phải quản lý bằng pháp luật, không phải bằng nghĩa khí

Về đầu trang