Cafe Thứ Bảy: Đi tìm triết lý giáo dục Việt Nam

• Chủ trì: Ts. Giáp Văn Dương • Thuyết trình: Nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Vương
Video bổ sung :

Tin liên quan:
✔️ Những hiệp sĩ khác và những kẻ vong thân
✔️ Tại sao người Việt nghiện “học giỏi”?
✔️ Cái chết của nam sinh hay sự hấp hối của giáo dục trường học?
✔️ Đôi lời nhận xét về giới trẻ từ một chuyên gia
✔️ NCS Nguyễn Quốc Vương: Đọc sách để có tâm hồn phong phú, suy nghĩ độc lập

Về đầu trang