Đức Giáo Hoàng: Thật đạo đức giả biết bao khi phủ nhận việc giết hại hàng loạt phụ nữ và trẻ em! - Yêu Chúa

Nóng

Đức Giáo Hoàng: Thật đạo đức giả biết bao khi phủ nhận việc giết hại hàng loạt phụ nữ và trẻ em!