Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 24.11.2017: Nhà thờ không phải là siêu thị - Yêu Chúa

Nóng