Người hùng không bị quên lãng

TIN BÀI KHÁC

Dù vui mừng và hạnh phúc trong buổi lễ tốt nghiệp, các bạn của Kendrick Castillo vẫn không quên cậu, vì họ biết, nhờ Kendrick mà họ được may mắn ngồi đây tham dự sự kiện trọng đại này. Tháng trước, Kendrick, một Kitô hữu ngoan đạo, đã hy sanh mạng sống của mình khi lao thẳng vào họng súng sát thủ, kẻ bất thần rút súng ra trong lớp học đe dọa mọi người, để cho các bạn học của STEM School Highlands Ranch có đủ thời gian chạy trốn. Những gì Kendrick đã làm là một ví dụ về lòng hào hiệp, lòng can đảm và sự hy sanh trên nền tảng đức tin mạnh mẽ. “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15,12-13) Người hùng không bị quên lãng
Người hùng không bị quên lãng

Dù vui mừng và hạnh phúc trong buổi lễ tốt nghiệp, các bạn của Kendrick Castillo vẫn không quên cậu, vì họ biết, nhờ Kendrick mà họ được may mắn ngồi đây tham dự sự kiện trọng đại này.

Tháng trước, Kendrick, một Kitô hữu ngoan đạo, đã hy sanh mạng sống của mình khi lao thẳng vào họng súng sát thủ, kẻ bất thần rút súng ra trong lớp học đe dọa mọi người, để cho các bạn học của STEM School Highlands Ranch có đủ thời gian chạy trốn.

Những gì Kendrick đã làm là một ví dụ về lòng hào hiệp, lòng can đảm và sự hy sanh trên nền tảng đức tin mạnh mẽ. “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15,12-13)

Nguyện xin Thiên Chúa ban tặng cuộc sống vĩnh cửu nơi thiên đàng cho Kendrick Castillo; và để ánh sáng của Người soi chiếu cho cậu ấy. Cầu nguyện cho linh hồn của cậu, nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa, được nghỉ ngơi trong yên bình.

In God We Trust!

Võ Phúc
Bài về chủ đề Ân tình-Yêu thương:

Về đầu trang