Phim mới, phim hoạt hình "Bữa Tiệc Ly, Bữa Tiệc Cuối Cùng" - bản thuyết minh, HD - Yêu Chúa

Nóng

Phim mới, phim hoạt hình "Bữa Tiệc Ly, Bữa Tiệc Cuối Cùng" - bản thuyết minh, HD

Nhóm Phiên dịch Mai Khôi (maikhoi.net) trân trọng giới thiệu bộ phim hoạt hình về Tuần Thánh mang tên "Bữa Tiệc Cuối Cùng". Mong quý vị giới thiệu cho mọi người, đặc biệt là các em nhỏ. Nhóm xin chân thành cám ơn. Nhóm phiên dịch Mai Khôi (maikhoi.net) trân trọng giới thiệu bộ phim hoạt hình về Tuần Thánh mang tên "Bữa Tiệc Cuối Cùng". Mong quý vị giới thiệu cho mọi người, đặc biệt là các em nhỏ. Nhóm xin chân thành cám ơn.
Nhóm Phiên dịch Mai Khôi (maikhoi.net) trân trọng giới thiệu bộ phim hoạt hình về Tuần Thánh mang tên "Bữa Tiệc Cuối Cùng". Mong quý vị giới thiệu cho mọi người, đặc biệt là các em nhỏ. Nhóm xin chân thành cám ơn.


Link tải phim bản gốc Full HD: http://www.mediafire.com

Một số bộ phim khác mà Nhóm Phiên dịch Mai Khôi đã làm: