Ngày đầu năm nhưng viết chuyện buồn

Chương trình Táo Cuối Năm tại sao đem một người đáng kính và cống hiến như vậy ra xúc xiểm, giễu cợt. Động lực nào cho những doanh nhân khác lao động cống hiến đất nước?

Sóng VTV đón giao thừa là rất thiêng liêng và trang trọng, tiền của nhân dân đóng vào nuôi VTV làm nhiệm vụ chính trị, văn hoá...

Nghệ Sĩ là những người có văn hoá, truyền bá văn hoá, cái hay cái đẹp, chân thiện mỹ của cuộc sống cớ sao lại làm những điều không chút văn hoá trên sóng truyền hình quốc gia mua vui.

Liệu rồi sẽ còn bao nhiêu người được VTV đưa lên bêu rếu.

Công Lý trọc đầu thật đáng buồn!
Source: fb.com/minh.caoxuanminh/posts/2449944141686640
Ngày đầu năm nhưng viết chuyện buồn
Ngày đầu năm nhưng viết chuyện buồn

Doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ là người có tài cho đất nước, nói không ngoa chính vợ chồng ông đưa thương hiệu Cà Phê Việt Nam đi các nước trên thế giới.

20 năm qua ông tạo dựng Trung Nguyên với các giá trị thực tiễn cũng như giá trị vô hình khổng lồ cho cá nhân ông, cho Ban Mê Thuột và cho cả Việt Nam.

Một doanh nhân làm giàu không từ đất đai, không lợi dụng chính sách, không cướp đất của dân nghèo... chính ông tạo công ăn việc làm hàng chục ngàn lao động, đóng thuế cho nhà nước... góp phần xây dựng Việt Nam

Đời sống cá nhân ông thế nào đó là việc riêng. Nó không vi phạm pháp luật, thuần phong hay văn hoá đất nước, nó không xâm phạm lợi ích cá nhân ai.

Chương trình Táo Cuối Năm tại sao đem một người đáng kính và cống hiến như vậy ra xúc xiểm, giễu cợt. Động lực nào cho những doanh nhân khác lao động cống hiến đất nước?

Sóng VTV đón giao thừa là rất thiêng liêng và trang trọng, tiền của nhân dân đóng vào nuôi VTV làm nhiệm vụ chính trị, văn hoá...

Nghệ Sĩ là những người có văn hoá, truyền bá văn hoá, cái hay cái đẹp, chân thiện mỹ của cuộc sống cớ sao lại làm những điều không chút văn hoá trên sóng truyền hình quốc gia mua vui.

Liệu rồi sẽ còn bao nhiêu người được VTV đưa lên bêu rếu.

Công Lý trọc đầu thật đáng buồn!

Cao Xuân Minh
Bài về chủ đề Hèn hạ:
Về đầu trang