Bí thư Nguyễn Thiện Nhân và cách hiểu về lòng tin

Lòng tin không tự nhiên mà có, cũng không thoáng chốc mà thành. Lòng tin cho kẻ khác được xây dựng trên uy tín của cá nhân hoặc tổ chức. Một cá nhân hay một tổ chức gầy dựng được lòng tin cho người khác không hề đơn giản. Một là, cá nhân hay tổ chức ấy thực sự có năng lực với lời nói và hành động mang lại ích lợi cho mọi người. Hai là, lời nói đi đôi với hành động và được thực hiện xuyên suốt trong sự sống của cá nhân và tổ chức ấy.

Source: fb.com/Chumonglong/posts/2496714973676064
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân và cách hiểu về lòng tin
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân và cách hiểu về lòng tin

“Một lần thất tín, vạn lần bất tin”, người bình dân vô học nào cũng hiểu sâu sắc chân lý ấy.

Lòng tin không tự nhiên mà có, cũng không thoáng chốc mà thành. Lòng tin cho kẻ khác được xây dựng trên uy tín của cá nhân hoặc tổ chức. Một cá nhân hay một tổ chức gầy dựng được lòng tin cho người khác không hề đơn giản. Một là, cá nhân hay tổ chức ấy thực sự có năng lực với lời nói và hành động mang lại ích lợi cho mọi người. Hai là, lời nói đi đôi với hành động và được thực hiện xuyên suốt trong sự sống của cá nhân và tổ chức ấy.

Lòng tin được gầy dựng rất khó khăn và công phu, nhưng lòng tin lại là cái gì rất mong manh, dễ vỡ khi vi phạm chỉ cần một phần trong hai điều trên.

Huống hồ chuyện Thủ Thiêm kéo dài suốt 20 năm mà thủ phạm lại là kẻ nói một đằng làm một nẻo, đủ các trò dối lừa, từ quy hoạch đến trấn áp gây ra bao nhiêu thảm họa cho người dân. Dân kêu thấu đến tận trời xanh, nhưng những vị tai to mặt lớn có đủ các giác quan và bộ não thì lại không thấu. Còn gì đánh mất lòng tin hơn?

Có thể, có một thế lực thù địch nào đó nhân cơ hội đục nước béo cò với mưu toan chống phá, lật đổ, nhưng lợi dụng vấn đề Thủ Thiêm để làm dân mất lòng tin thì là điều không thể. Phải nói như thế này mới là hiểu biết sâu sắc, ông bí thư ạ. Các thế lực thù địch đã lợi dụng sự mất lòng tin của nhân dân để chống phá, lật đổ chứ không có chuyện các thế lực ấy làm mất lòng tin của nhân dân. Bởi không có thế lực thù địch nào gây ra vụ Thủ Thiêm ngoài các thế lực tham nhũng trong chính quyền của ta.

Hiểu như ông bí thư thì đã mất chính quyền từ sớm! Cứ nhũng nhiễu, cướp bóc đẩy dân vào con đường cùng rồi đổ tội cho thế lực thù địch thì liệu chính quyền sống thọ được bao lâu?

Ỉa ra và lập tức ăn vào!
➥ Ỉa ra và lập tức ăn vào!

Chu Mộng Long
Về đầu trang