“Ánh sáng Giêsu xua tan bóng tối trong lòng bạn” — Lm. Giuse Lê Quang Uy, CSSR.

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.
📕 Tin Mừng (Ga 1,1.9-12)

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

Ngôi Lời là ánh sáng thật,
ánh sáng đến thế gian
và chiếu soi mọi người.

Người ở giữa thế gian,
và thế gian đã nhờ Người mà có,
nhưng lại không nhận biết Người.

Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.
Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,
thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.


Tĩnh tâm 3 ngày:
✠ Ngày 1: “Ánh sáng Giêsu xua tan bóng tối trong lòng bạn”
✠ Ngày 2: “Chúa Giêsu là Con Đường để bạn đi và được sống”
✠ Ngày 3: (Sẽ cập nhật ngay khi cha giảng xong!)

Bài về chủ đề Thường huấn-Tĩnh tâm:
Về đầu trang