3 giờ sáng, ngẫm ngợi về giáo dục... - Yêu Chúa

Nóng

3 giờ sáng, ngẫm ngợi về giáo dục...

Giáo dục thực sự, là dạy người ta suy nghĩ thế nào, không phải dạy người ta nghĩ gì (La véritable éducation, c’est d’apprendre comment penser, et non quoi penser, J. Krishnamurti). Giáo dục cộng sản dạy người ta nghĩ gì. Mục tiêu đó đã đạt. Cả nước nghĩ như nhau, cả nước nghĩ như Đảng. Cả nước, già trẻ lớn bé thuộc lòng bác tư tưởng bác Mác, bác Lê, bác Hồ! Bàn về giáo dục trong một nước độc tài cũng vô bổ như vác gươm chém gió. Howard Zinn nói trong những nước độc tài không có giáo dục, chỉ có nhồi sọ. Không có giáo dục, làm sao cải thiện giáo dục. Làm sao cải thiện cái không có?

👉 Nhiều người ngạc nhiên thấy ông Nhạ im lặng quá lâu trong khi cả nước cãi nhau như mổ bò về chuyện sách vở. Sự thực rất dễ hiểu: Ông ta không liên hệ xa gần gì tới chuyện giáo dục!

👉 Nhiều người mổ xẻ tại sao giáo dục Việt Nam càng sửa càng sai, càng tiến càng thụt lùi. Điều đó hoàn toàn sai sự thực. Giáo dục Việt Nam đã hoàn toàn thành công. Hoàn toàn thành công vì đã hoàn toàn đạt mục tiêu!

👉 Giáo dục thực sự, là dạy người ta suy nghĩ thế nào, không phải dạy người ta nghĩ gì (La véritable éducation, c’est d’apprendre comment penser, et non quoi penser, J. Krishnamurti). Giáo dục cộng sản dạy người ta nghĩ gì. Mục tiêu đó đã đạt. Cả nước nghĩ như nhau, cả nước nghĩ như Đảng. Cả nước, già trẻ lớn bé thuộc lòng bác tư tưởng bác Mác, bác Lê, bác Hồ!

👉 Bàn về giáo dục trong một nước độc tài cũng vô bổ như vác gươm chém gió. Howard Zinn nói trong những nước độc tài không có giáo dục, chỉ có nhồi sọ. Không có giáo dục, làm sao cải thiện giáo dục. Làm sao cải thiện cái không có?

Từ Thức