Lễ Phục Sinh của Đức Trinh Nữ

Lễ Đức Trinh Nữ thăng thiên hôm nay là lễ Phục Sinh trọn vẹn thân tâm hồn xác của một Người Mẹ, kẻ đã hết mình là mẹ và hết mình làm mẹ. Người Mẹ của Thiên Chúa. Lễ Đức Trinh Nữ thăng thiên hôm nay là lễ Phục Sinh của người môn đệ, kẻ hết mình cưu mang Lời Chúa, hết mình lắng nghe thực hành Lời Chúa, hết mình chìm sâu trong huyền nhiệm Lời Chúa. Lễ Đức Trinh Nữ thăng thiên hôm nay còn là lễ Phục Sinh của một người mẹ, nhưng cũng là phần tử, là người con của Giáo Hội và của nhân loại, nay phơi phới siêu thăng, xác đất vật hèn cũng phơi phới siêu thăng, vút lên trong Ánh Sáng Vĩnh Cửu, trong Giêsu, với Giêsu, nhờ Giêsu.

Linh hồn thì vĩnh cửu rồi. Nhưng thân và tâm đều trôi chảy vô thường từng giây từng phút. Có điều, thân và tâm Đức Trinh Nữ tinh trong vô nhiễm. Chính thân và tâm này làm nên hình hài của Ngôi Hai Nhập Thể. Thánh Linh “đưa” Ngôi Hai xuống thế. Còn máu thịt con người Ngôi Hai, tâm hồn con người Ngôi Hai, tính cách con người Ngôi Hai, lại do mẹ cấu tạo, cưu mang, hình thành, dưỡng nuôi, bồng bế.

Ngôi Hai trong lòng. Ngôi Hai trên tay. Ngôi Hai được nâng niu bú mớm. Máu thịt Ngôi Hai là máu thịt Đức Trinh Nữ và do Đức Trinh Nữ. Ngôi Hai lớn lên, vào đời, con tim và ánh mắt Đức Trinh Nữ luôn âm thầm lặng lẽ dõi theo. Con tim và ánh mắt dõi theo, như con tim và ánh mắt người mẹ, nhưng còn như con tim và ánh mắt người môn đệ của Lời Thiên Chúa, như con tim và ánh mắt của người luôn “lắng nghe và thực hành Lời Thiên Chúa”.

Thân tứ đại đất nước lửa gió trôi chảy mong manh, nhưng thân tứ đại nơi Đức Trinh Nữ lại liên hệ sâu xa với Tuyệt Đối và “làm nên” xác thân cho Tuyệt Đối. Tâm duyên sinh vô thường trôi chảy mong manh nhưng tâm Đức Trinh Nữ lại luôn ở trong ở cùng Tuyệt Đối.

“Thầy ở đâu, người môn đệ của Thầy cũng ở đấy”. Người mẹ, người môn đệ Trinh Nữ Maria luôn ở trong Thầy, luôn lưu ngụ trong Tình Yêu của Thầy, luôn nên một với Thầy. Cho nên, nơi ở của Đức Trinh Nữ là Thánh Giá. Và hơn nữa, nơi ở của Đức Trinh Nữ là Phục Sinh.

Lễ Đức Trinh Nữ thăng thiên hôm nay là lễ Phục Sinh trọn vẹn thân tâm hồn xác của một Người Mẹ, kẻ đã hết mình là mẹ và hết mình làm mẹ. Người Mẹ của Thiên Chúa. Lễ Đức Trinh Nữ thăng thiên hôm nay là lễ Phục Sinh của người môn đệ, kẻ hết mình cưu mang Lời Chúa, hết mình lắng nghe thực hành Lời Chúa, hết mình chìm sâu trong huyền nhiệm Lời Chúa. Lễ Đức Trinh Nữ thăng thiên hôm nay còn là lễ Phục Sinh của một người mẹ, nhưng cũng là phần tử, là người con của Giáo Hội và của nhân loại, nay phơi phới siêu thăng, xác đất vật hèn cũng phơi phới siêu thăng, vút lên trong Ánh Sáng Vĩnh Cửu, trong Giêsu, với Giêsu, nhờ Giêsu.

Nên ngày hôm nay càng làm cho chúng ta kính cẩn với thân xác mình và nhất là thân xác người phụ nữ. Ngày hôm nay càng làm cho chúng ta kính cẩn những người mẹ cưu mang sự sống. Ngày hôm nay, lại còn được kêu gọi sống Mầu Nhiệm Lời, lắng nghe và thực hành Lời. Và ngày hôm nay, lễ Phục Sinh trọn vẹn của Đức Trinh Nữ, lại bừng lên niềm vui, niềm hy vọng.

Trong tiếng mưa rả rích, sáng nay, những bông nguyệt quế nhỏ xinh trắng muốt lặng lẽ toả hương, dưới chân “tượng đài” nhỏ xíu của Đức Trinh Nữ vươn lên trắng tinh thanh thoát.

Không Sơn

Bài viết, suy niệm liên quan đến Lm. Đặng Chí San, op.:
Về đầu trang