Âm mưu thôn tính tư tưởng dân Việt của Phương Bắc từ xưa cho đến bây giờ

Trương Quốc Huy: Muốn đi lên, dân Việt phải thoát Trung, thoát khỏi cái thứ nguỵ văn hoá hủ Nho tệ hại, đèn bẹp nhân phẩm con người! Những thói tục ám ảnh dân tộc ta bao nhiêu đời, khiến người ta không dám tự tin sống theo tiếng nói lương tâm, mà chỉ biết sống theo sự nhồi sọ của tầng lớp cai trị...

Về đầu trang