24.07: Gia đình Giáo hội


Suy niệm, thánh lễ liên quan trích đoạn Tin Mừng này (Mt 12,46-50):
Về đầu trang