23.07: Phép lạ trong đời - Yêu Chúa

Nóng

23.07: Phép lạ trong đời


Suy niệm cùng đoạn Tin Mừng (Mt 12,38-42):