Thế Giới Nhìn Từ Vatican 20/06/2018: Các linh mục thà ngồi tù không vi phạm ấn tín giải tội - Yêu Chúa

Nóng

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 20/06/2018: Các linh mục thà ngồi tù không vi phạm ấn tín giải tội

• Chung quanh câu chuyện các linh mục ở Canberra bị buộc phải vi phạm ấn tín tòa giải tội • Tờ Financial Times nói về những tác hại của luật an ninh mạng của Việt Nam • Hạ viện Á Căn Đình thông qua luật phá thai với tỷ số khít khao • Đền thờ Lộ Đức không bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong mùa mưa lũ năm nay • Thủ tướng Ái Nhĩ Lan, Leo Varadkar, buộc các bệnh viện Công Giáo phải thực hiện các dịch vụ phá thai • Hiện tình Giáo Hội Công Giáo trên toàn thế giới • Hội Đồng Hồng Y soạn dự thảo cải tổ Giáo Triều • Công an Trung Quốc bắt giữ 9 nữ tu, cước bóc tài sản của Giáo Hội • Đức Hồng Y Charles Maung Bo lên tiếng bênh vực bà Aung San Suu Kyi • Các Giám Mục Hoa Kỳ chỉ trích chính sách mới đối với người tị nạn của chính quyền Trump