Một số tin RFA ngày 21/06/2018 (Bản tin số 1) - Yêu Chúa

Nóng

Một số tin RFA ngày 21/06/2018 (Bản tin số 1)

✅ Hoãn Luật đặc khu: phía sau quyết định lúc 3 giờ sáng

✅ Tin tức thời sự: Dân Phan Rí Cửa chất vấn công an về một người dân bị đánh trọng thương