Thánh lễ online (Gx. Ba Chuông): Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, op.) - Yêu Chúa

Nóng

Thánh lễ online (Gx. Ba Chuông): Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, op.)

Nghe giảng (Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, op.)

Các suy niệm khác cho đoạn Tin Mừng này (Mc 12-16.22-26):
✔️ 03.06: Món quà quý giá nhất
✔️ "Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô" - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, CSSR.
✔️ Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 03/06/2018
✔️ Lễ Mình Máu Thánh Chúa 03/06/2018 dành cho những người không thể đến nhà thờ
✔️ Thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm B, 03/06/2018
✔️ "Thánh Thể, bí tích quy tụ nhân loại" - Gm. Giuse Nguyễn Chí Linh
✔️ Bài giảng của ĐTC trong Đại lễ Mình Máu Thánh Chúa 2018