"Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô" - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, CSSR. - Yêu Chúa

Nóng

"Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô" - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, CSSR.


Các suy niệm khác cho đoạn Tin Mừng này (Mc 12-16.22-26):
✔️ 03.06: Món quà quý giá nhất
✔️ Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 03/06/2018
✔️ Thánh lễ online (Gx. Ba Chuông): Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, op.)
✔️ Lễ Mình Máu Thánh Chúa 03/06/2018 dành cho những người không thể đến nhà thờ
✔️ Thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm B, 03/06/2018
✔️ "Thánh Thể, bí tích quy tụ nhân loại" - Gm. Giuse Nguyễn Chí Linh
✔️ Bài giảng của ĐTC trong Đại lễ Mình Máu Thánh Chúa 2018