Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn phát biểu về Trung Quốc (Paris by Night 111) - Yêu Chúa

Nóng