Đáp lời kêu gọi của ĐTC, người Công Giáo ở Singapore cầu nguyện cho cuộc họp thượng đỉnh Trump-Kim - Yêu Chúa

Nóng