Giáo hội Nam Hàn dâng lễ Tạ ơn sau cuộc họp thượng đỉnh Mỹ- Bắc Hàn

Về đầu trang