Dù có chết các linh mục Philippines cũng không trang bị súng để tự vệ cho mình - Yêu Chúa

Nóng