"Xuyên qua tất cả là một thiện chí..." - Bài giảng của Lm. Giuse Lê Quang Uy, CSSR. trong tháng lễ an táng Lm. Mác-cô Bùi Quan Đức, CSSR.


Các suy niệm khác cho đoạn Tin Mừng này (Ga 14,1-6):
✔️ Bài giảng của ĐTC ngày 27/04/2018
✔️ Phút cầu nguyện: Thứ Sáu 27/04/2018
✔️ Suy niệm Lời Chúa: Thứ Sáu 27/04/2018
✔️ "Con đường duy nhất, chân thật" - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op.
✔️ 27.04: Tin vào Thiên Chúa
Về đầu trang