"Trở nên bé nhỏ khiêm nhường" - Lm. Giuse Nguyễn Khánh Sơn, CSSR.


Các suy niệm khác cho đoạn Tin Mừng này (Mc 9,30-37):
✔️ Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba 22/05/2018
✔️ Phút cầu nguyện: Thứ Ba 22/05/2018
✔️ 22.05: Làm lớn phải phục vụ
Về đầu trang