22.05: Làm lớn phải phục vụ


Các suy niệm khác cho đoạn Tin Mừng này (Mc 9,30-37):
✔️ Trở nên bé nhỏ khiêm nhường - Lm. Giuse Nguyễn Khánh Sơn, CSSR.
✔️ Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba 22/05/2018
✔️ Phút cầu nguyện: Thứ Ba 22/05/2018
Về đầu trang