Tri kiến nội tâm, loại trừ mê tín dị đoan


Tin liên quan:
✔️ Khi cái ác trở nên phổ biến – Liều thuốc nào cho người Việt?
✔️ Hồng Y Robert Sarah: "Yên lặng – Nghệ thuật gặp gỡ Chúa"
✔️ Tình yêu vô điều kiện, hay tình yêu tự bên trong
✔️ Tôn giáo là cá nhân riêng tư trong chính chiều sâu của nó
✔️ Câu chuyện phong thuỷ

Theo khảo sát của Tổ chức PEW, Phật giáo hiện nay với khoảng 500 triệu tín đồ, chiếm 7% dân số trên toàn cầu và sẽ giảm xuống 6% vào năm 2060.

🙏 “Chúng ta chẳng thể làm được gì nhiều trước những tác động bên ngoài”, đức Đạt Lai Lạt Ma nói (trong cuốn “Conversations with the Dalai Lama” của Thomas C. Laird). Ngài cảnh báo về xu hướng đổ lỗi cho những tác động ngoại lai “đã mọc rễ sâu trong đầu con người và khó loại bỏ”.

Do vậy, hành trình tri kiến nội tâm trở thành khẩn thiết hơn bao giờ hết. “Nếu chúng ta không tu hành tốt, không giữ gìn giới luật, thì tôn giáo chúng ta (Phật giáo) sẽ trở thành giả dối” - đức Đạt Lai Lạt Ma khuyến cáo trước tình trạng tín đồ Phật giáo suy giảm.

Đức Đạt Lai Lạt Ma viếng nhà thờ chánh toà thánh Stêphanô

🙏 Số quốc gia hiện nay mà Phật tử chiếm tỷ lệ cao nhất (so với tín đồ của các nhóm tôn giáo/không tôn giáo khác trong nước), ở vị trí thượng phong trong vỏn vẹn 7 quốc gia. Trong đó, Đông Nam Á có 4 nước: Campuchia (chiếm 96,9% dân số), Thái Lan (93,2%), Myanmar (80,1%), Lào (66%); Nam Á có 2 nước: Sri Lanka (69.3%), Bhutan ở Nam Á (74,7%): Bắc Á có 1 nước là Mông Cổ (55,1%).

(Hàn Quốc: tín đồ Thiên Chúa giáo 29.4% nhiều hơn tín đồ Phật giáo 22,9%. Nhật Bản: số người nằm trong nhóm “Không tôn giáo” chiếm 57% cao hơn số tín đồ Phật giáo 36,2%. Việt Nam: số người nằm trong nhóm “Tín ngưỡng bản địa” chiếm 45,3% nhiều hơn tín đồ Phật giáo 16,4%. Ấn Độ, nơi phát tích Phật giáo: tín đồ theo đạo Phật suy giảm, chỉ còn 0,8% dân số).

🙏 “Đạo Phật dần dần bị xen lẫn mê tín, dị đoan”, cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa viết trong cuốn “Lịch sử Phật giáo Việt Nam” (khi nhận định nguyên nhân khiến cho Phật giáo từ cuối đời Trần trở đi bắt đầu suy vong).

Bài học rút từ quá khứ xa xưa ấy có cảnh giới gì được cho hiện nay? Các thói tục mê tín “cầu sao”, “giải hạn” không giảm mà ngày càng xuất hiện nhiều nơi sân chùa này, cảnh chùa nọ. Pháp nạn nằm ở tình trạng “loạn chùa”, không chỉ dùng để thờ đức Thế Tôn.
____________________________

(*) Trên toàn cầu hiện nay có 3 tôn giáo lớn (xét về lượng tín đồ từ 1 tỷ người trở lên): 1/ Thiên Chúa giáo (Christianity) 2,3 tỷ tín đồ (32% dân số thế giới), 2/ Hồi giáo (Islam) 1,6 tỷ (chiếm 23%), 3/ Ấn Độ giáo (Hinduism) 1 tỷ (chiếm 15%).

Nguyễn Chương
Tin liên quan:
✔️ Khi cái ác trở nên phổ biến – Liều thuốc nào cho người Việt?
✔️ Hồng Y Robert Sarah: "Yên lặng – Nghệ thuật gặp gỡ Chúa"
✔️ Tình yêu vô điều kiện, hay tình yêu tự bên trong
✔️ Tôn giáo là cá nhân riêng tư trong chính chiều sâu của nó
✔️ Câu chuyện phong thuỷ

Về đầu trang