Thượng đỉnh Trump - Kim: Vì sao Singapore được chọn? - Yêu Chúa

Nóng

Thượng đỉnh Trump - Kim: Vì sao Singapore được chọn?

PGS TS Vũ Minh Khương từ Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu, Singapore, bình luận về lý do quốc đảo này được lãnh đạo Mỹ và Bắc Hàn chọn làm địa điểm cho cuộc gặp lịch sử ngày 12/6.

Ông cũng nói về những bài học Bắc Hàn có thể học từ kinh nghiệm của Việt Nam.