Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 21/05/2018: Giáo Hội là người nữ và người mẹ, như Mẹ Maria - Yêu Chúa

Nóng