"Đức Mẹ là Mẹ Hội thánh" - Lm. Giuse Nguyễn Khánh Sơn, CSSR.


Các suy niệm khác cho đoạn Tin Mừng này (Mc 9,30-37):
✔️ Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 21/05/2018: Giáo Hội là người nữ và người mẹ, như Mẹ Maria
Về đầu trang