Phỏng vấn cô Hà Thị Vân về cuộc tuần hành của quý soeur Phaolô tại Hà Nội


Tin liên quan:
✔️ Quý soeur Dòng Thánh Phaolô Hà Nội kêu cứu
✔️ Côn đồ đánh quý soeur Dòng thánh Phaolô ngay trước mặt công an, giữa thanh thiên bạch nhật tại thủ đô Hà Nội
✔️ Đất Dòng thánh Phaolô Hà Nội bị xâm chiếm
✔️ “Xô xát” trong vụ thi công trên đất Nhà Dòng Thánh Phaolô

Tin liên quan:
✔️ Giáo Hội Việt Nam trong sóng gió chính trị
✔️ Hội luận Cà Phê Đá (Thứ Hai, 14/05/2018): "Trách nhiệm xã hội của Giáo hội Công giáo"

Về đầu trang