"Niềm vui của anh em, không ai lấy mất được" - Lm. Giuse Lê Quang Uy, CSSR.

Về đầu trang