Một số tin RFA ngày 18/05/2018 (Bản tin số 2) - Yêu Chúa

Nóng

Một số tin RFA ngày 18/05/2018 (Bản tin số 2)

✅ Đảng cộng sản chống tham nhũng bằng Luật Hồi tỵ thời Phong kiến

✅ Tin tức thời sự : Bộ Y tế công bố hải sản bốn tỉnh miền trung đã an toàn