Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 27/05/2018: Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi - mầu nhiệm Thiên Chúa là Tình Yêu


Các suy niệm khác cho đoạn Tin Mừng này (Mt 28,16-20):
✔️ 27.05: Sự hiện diện liên lỉ
✔️ "Sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi" - Lm. Giuse Nguyễn Khánh Sơn, CSSR.
✔️ Suy niệm Lời Chúa: Thứ Hai 28/05/2018
✔️ Thánh lễ online (Gx. Ba Chuông): Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B. (Lm. Giuse Lê Hoàng Thuỵ, op.)
✔️ CN Chúa Ba Ngôi - Phó tế Bênađô Huỳnh Hữu Phúc, op.
✔️ Lễ Chúa Ba Ngôi 27/05/2018 dành cho những người không thể đến nhà thờ
✔️ Thánh lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi, Năm B, 27/05/2018
✔️ Nhân danh ai? - Lm. Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, op.
✔️ "Chuyện tình tay ba..." - Lm. Giuse Lê Quang Uy, CSSR.
Về đầu trang