"Khắc khoải tìm sự sống đời đời" - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, CSSR.


Các suy niệm khác cho đoạn Tin Mừng này (Mc 10,17-27):
✔️ 28.05: Sự thoát ly
✔️ Suy niệm Lời Chúa: Thứ Hai 28/05/2018
✔️ Phút cầu nguyện: Thứ Hai 28/05/2018
✔️ Thánh lễ tại nhà nguyện Marta 28/05/2018: "Bình an không phải là vui cười, nhưng là bình an nội tâm"
Về đầu trang