Bài giảng của ĐTC ngày 25/05/2018


Các suy niệm khác cho đoạn Tin Mừng này (Mc 10,1-12):
✔️ 25.05: Hôn nhân bất khả phân ly
✔️ Tình nghĩa vợ chồng - Lm. Giuse Nguyễn Khánh Sơn, CSSR.
✔️ Suy niệm Lời Chúa: Thứ Sáu 25/05/2018
✔️ Phút cầu nguyện: Thứ Sáu 25/05/2018
✔️ Thánh lễ tại nhà nguyện Marta 25.05.18: Vợ chồng là hình ảnh Thiên Chúa và giống Thiên Chúa
Về đầu trang