Hiệp thông cùng với các soeur Dòng Thánh Phaolô Hà Nội tuần hành đòi đất, tối ngày 12/05/2018


Tin liên quan:
✔️ Thủ Thiêm, vì sao thành "củi" sau 20 năm?
✔️ Bàn tay tuyên giáo
✔️ Họ nói dân nghèo Thủ Thiêm & tu sỹ là “phản động”, táng tận lương tâm đến thế là cùng!
✔️ Từ sự kiện Thủ Thiêm: Những Bộ Mặt Nhà Báo
✔️ Hiệp thông cùng với các soeur Dòng Thánh Phaolô Hà Nội tuần hành đòi đất, tối ngày 12/05/2018
✔️ Quý soeur Dòng Thánh Phaolô Hà Nội kêu cứu
✔️ Côn đồ đánh quý soeur Dòng thánh Phaolô ngay trước mặt công an, giữa thanh thiên bạch nhật tại thủ đô Hà Nội
✔️ Đất Dòng thánh Phaolô Hà Nội bị xâm chiếm
Về đầu trang