ĐGH lên án các vụ tấn công nhà thờ ở Indonesia: Xin Chúa ngăn chặn những hành vi bạo lực - Yêu Chúa

Nóng