ĐGH lên án các vụ tấn công nhà thờ ở Indonesia: Xin Chúa ngăn chặn những hành vi bạo lực


Tin liên quan:
✔️ Đức thánh cha tiếp kiến đại sứ của 7 nước cạnh Toà thánh
✔️ Đức thánh cha tiếp kiến các nhà lãnh đạo Ấn Giáo, Phật Giáo, Đạo Jaina và Đạo Sikh 16/05/2018
✔️ ĐGH kêu gọi hòa bình ở Đất Thánh: “Chúng ta không bao giờ học hỏi. Xin Chúa giúp chúng ta”
Về đầu trang