ĐGH kêu gọi hòa bình ở Đất Thánh: “Chúng ta không bao giờ học hỏi. Xin Chúa giúp chúng ta” - Yêu Chúa

Nóng